.

Η κυβέρνηση της Τουρκίας ανακοίνωσε τη χορήγηση 22 υποτροφιών σε Έλληνες για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στην Τουρκία.

Kαταληκτική ημερομηνία: 18-05-2012
Αναλυτικότερη ενημέρωση στο αρχείο που επισυνάπτεται.Attachment Size 120509_upotrofies_tourkias.doc

http://career.duth.gr