Σχέδιο Νόμου «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις»

- Για το σχέδιο νόμου πατήστε εδώ.

- Για την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου πατήστε εδώ.