Παρά την οικονομική κρίση και το υψηλό κόστος διδάκτρων και διαμονής, το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει στις πρώτες επιλογές των Ελλήνων που πηγαίνουν για σπουδές στο εξωτερικό.

Στη Βουλή διαβιβάστηκαν στοιχεία που τηρούνται στη βάση δεδομένων του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) για τον αριθμό των αιτήσεων αναγνώρισης τίτλων σπουδών από συγκεκριμένες, θεωρητικά υψηλού κόστους σπουδών και διαμονής, χώρες της αλλοδαπής.

Τα στοιχεία είχε ζητήσει ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης βάζοντας μια νέα παράμετρο για την περίοδο κρίσης που διανύει η χώρα μας. Ο κ. Κακλαμάνης είχε επισημάνει ότι «η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις στο διαθέσιμο εισόδημα της πλειονότητας των οικογενειών, κατέστησε μεταξύ άλλων, αδύνατη την παραμονή και συνέχιση των σπουδών των πλείστων από τους Έλληνες φοιτητές σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ευρώπης και της Αμερικής» και «πολλοί από αυτούς ευρισκόμενοι ακόμη σε πολύ προχωρημένο στάδιο επιστρέφουν ύστερα από πολυετή οικονομική αιμορραγία των οικογενειών τους και με τις συνέπειες συναισθημάτων ματαίωσης και αδιεξόδου για το μέλλον τους». Ο κ. Κακλαμάνης έχει προτείνει ως λύση στο πρόβλημα να διευκολυνθεί η συνέχιση και ολοκλήρωση των σπουδών όσων είναι πραγματικά αδύνατη η παραμονή τους σε ξένα ΑΕΙ και ΤΕΙ, με απολύτως όμως αντικειμενικά, ακαδημαϊκά και κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια.Ο κ. Κακλαμάνης δεν επικαλείται μόνο ανθρωπιστικούς λόγους αλλά και την ανάγκη να σταματήσει η “αιμορραγία” της νέας γενιάς στην οποία πρέπει να στηριχθεί το μέλλον του Έθνους και της πατρίδας.

Σε απάντηση της ερώτησης ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος απέστειλε στη Βουλή τα στοιχεία του ΔΟΑΤΑΠ, επισημαίνοντας όμως ότι «μια καταγραφή των αιτήσεων αναγνώρισης τίτλων σπουδών ανά έτος, δεν ανταποκρίνεται στο σύνολο του πληθυσμού που έχει κάνει σπουδές στην αλλοδαπή, διότι η ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής δεν αποτελεί πάντα απαραίτητη και αναγκαία προϋπόθεση για την εξασφάλιση επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων».

Ωστόσο, τα στατιστικά στοιχεία του ΔΟΑΤΑΠ που αφορούν στην περίοδο 2010-Α΄ εξάμηνο 2014, θα μπορούσαν κατά προσέγγιση μόνο, να αποδώσουν μια τάξη μεγέθους για τον αριθμό των Ελλήνων φοιτητών ανά χώρα, όπως αναφέρεται στο έγγραφο. Όπως ειδικότερα προκύπτει, για τη συγκεκριμένη περίοδο ο αριθμός των αιτήσεων στον ΔΟΑΤΑΠ με βασικό πτυχίο ήταν 7.222, με μεταπτυχιακά ήταν 11.280 και με διδακτορικά ήταν 1.624 αιτήσεις. Συνολικά δηλαδή, 20126 αιτήσεις.

Από τις πρώτες 15 χώρες ο αριθμός των αιτήσεων, την περίοδο 2010-α΄ εξάμηνο 2014, διαμορφώθηκε ως εξής:

Βασικά Πτυχία

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: 2475 αιτήσεις

ΙΤΑΛΙΑ: 925 αιτήσεις

ΚΥΠΡΟΣ: 559 αιτήσεις

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: 392 αιτήσεις

ΗΠΑ: 389 αιτήσεις

ΓΑΛΛΙΑ: 256 αιτήσεις

ΡΩΣΙΑ: 237 αιτήσεις

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: 236 αιτήσεις

ΡΟΥΜΑΝΙΑ: 213 αιτήσεις

ΤΟΥΡΚΙΑ: 171 αιτήσεις

ΟΥΚΡΑΝΙΑ: 151 αιτήσεις

ΣΕΡΒΙΑ: 120 αιτήσεις

ΑΛΒΑΝΙΑ: 84 αιτήσεις

ΚΑΝΑΔΑΣ: 69 αιτήσεις

ΟΥΓΓΑΡΙΑ: 61 αιτήσεις

Σύνολο: 6338 αιτήσεις

Λοιπές χώρες: 884 αιτήσεις

Μεταπτυχιακά

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: 5.758

ΙΤΑΛΙΑ: 1014

ΚΥΠΡΟΣ: 910

ΗΠΑ: 700

ΓΑΛΛΙΑ: 641

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: 578

ΟΛΛΑΝΔΙΑ: 441

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: 286

ΙΣΠΑΝΙΑ: 162

ΒΕΛΓΙΟ: 155

ΣΕΡΒΙΑ: 97

ΣΟΥΗΔΙΑ: 74

ΑΥΣΤΡΙΑ: 73

ΡΟΥΜΑΝΙΑ: 61

ΕΛΒΕΤΙΑ: 40

Σύνολο: 10.990

Λοιπές χώρες: 920

Διδακτορικά

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: 762

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: 188

ΓΑΛΛΙΑ: 163

ΗΠΑ: 149

ΡΟΥΜΑΝΙΑ: 61

ΙΤΑΛΙΑ: 44

ΟΛΛΑΝΔΙΑ: 34

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: 33

ΙΣΠΑΝΙΑ: 33

ΕΛΒΕΤΙΑ: 26

ΒΕΛΓΙΟ: 15

ΑΥΣΤΡΙΑ: 14

ΣΟΥΗΔΙΑ: 12

ΚΑΝΑΔΑΣ: 11

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: 10

Σύνολο: 1555

Λοιπές χώρες: 69

ΗΜΕΡΗΣΙΑ On Line