ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Παρά την οικονομική κρίση και το υψηλό κόστος διδάκτρων και διαμονής, το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει στις πρώτες επιλογές των Ελλήνων που πηγαίνουν για σπουδές στο εξωτερικό.Στη Βουλή διαβιβάστηκαν στοιχεία που τηρούνται στη βάση δεδομένων του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) για τον αριθμό των αιτήσεων αναγνώρισης τίτλων σπουδών από συγκεκριμένες, θεωρητικά υψηλού κόστους σπουδών και διαμονής, χώρες της αλλοδαπής.

Αδυναμία συνέχισης σπουδών.Τα στοιχεία είχε ζητήσει ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης βάζοντας μια νέα παράμετρο για την περίοδο κρίσης που διανύει η χώρα μας. Ο κ. Κακλαμάνης είχε επισημάνει ότι «η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις στο διαθέσιμο εισόδημα της πλειονότητας των οικογενειών, κατέστησε μεταξύ άλλων, αδύνατη την παραμονή και συνέχιση των σπουδών των πλείστων από τους Έλληνες φοιτητές σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ευρώπης και της Αμερικής» και «πολλοί από αυτούς ευρισκόμενοι ακόμη σε πολύ προχωρημένο στάδιο επιστρέφουν ύστερα από πολυετή οικονομική αιμορραγία των οικογενειών τους και με τις συνέπειες συναισθημάτων ματαίωσης και αδιεξόδου για το μέλλον τους». Ο κ. Κακλαμάνης έχει προτείνει ως λύση στο πρόβλημα να διευκολυνθεί η συνέχιση και ολοκλήρωση των σπουδών όσων είναι πραγματικά αδύνατη η παραμονή τους σε ξένα ΑΕΙ και ΤΕΙ, με απολύτως όμως αντικειμενικά, ακαδημαϊκά και κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια.Ο κ. Κακλαμάνης δεν επικαλείται μόνο ανθρωπιστικούς λόγους αλλά και την ανάγκη να σταματήσει η “αιμορραγία” της νέας γενιάς στην οποία πρέπει να στηριχθεί το μέλλον του Έθνους και της πατρίδας.Σε απάντηση της ερώτησης ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος απέστειλε στη Βουλή τα στοιχεία του ΔΟΑΤΑΠ, επισημαίνοντας όμως ότι «μια καταγραφή των αιτήσεων αναγνώρισης τίτλων σπουδών ανά έτος, δεν ανταποκρίνεται στο σύνολο του πληθυσμού που έχει κάνει σπουδές στην αλλοδαπή, διότι η ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής δεν αποτελεί πάντα απαραίτητη και αναγκαία προϋπόθεση για την εξασφάλιση επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων».Ωστόσο, τα στατιστικά στοιχεία του ΔΟΑΤΑΠ που αφορούν στην περίοδο 2010-Α΄ εξάμηνο 2014, θα μπορούσαν κατά προσέγγιση μόνο, να αποδώσουν μια τάξη μεγέθους για τον αριθμό των Ελλήνων φοιτητών ανά χώρα, όπως αναφέρεται στο έγγραφο. Όπως ειδικότερα προκύπτει, για τη συγκεκριμένη περίοδο ο αριθμός των αιτήσεων στον ΔΟΑΤΑΠ με βασικό πτυχίο ήταν 7.222, με μεταπτυχιακά ήταν 11.280 και με διδακτορικά ήταν 1.624 αιτήσεις. Συνολικά δηλαδή, 20.126 αιτήσεις.

Από τις πρώτες 15 χώρες ο αριθμός των αιτήσεων, την περίοδο 2010-α΄ εξάμηνο 2014, διαμορφώθηκε ως εξής:

Βασικά Πτυχία.Ηνωμένο Βασίλειο: 2475 αιτήσεις,Ιταλία: 925 αιτήσεις,Κύπρος: 559 αιτήσεις,Βουλγαρία: 392 αιτήσεις,ΗΠΑ: 389 αιτήσεις,ΓΑΛΛΙΑ: 256 αιτήσεις,ΡΩΣΙΑ: 237 αιτήσεις,ΓΕΡΜΑΝΙΑ: 236 αιτήσεις,ΡΟΥΜΑΝΙΑ: 213 αιτήσεις,ΤΟΥΡΚΙΑ: 171 αιτήσεις,ΟΥΚΡΑΝΙΑ: 151 αιτήσεις,ΣΕΡΒΙΑ: 120 αιτήσεις,ΑΛΒΑΝΙΑ: 84 αιτήσεις,ΚΑΝΑΔΑΣ: 69 αιτήσεις,ΟΥΓΓΑΡΙΑ: 61 αιτήσεις,Σύνολο: 6338 αιτήσεις,Λοιπές χώρες: 884 αιτήσεις

Μεταπτυχιακά.ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: 5.758,ΙΤΑΛΙΑ: 1014,ΚΥΠΡΟΣ: 910,ΗΠΑ: 700,ΓΑΛΛΙΑ: 641,ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: 578,ΟΛΛΑΝΔΙΑ: 441,ΓΕΡΜΑΝΙΑ: 286,ΙΣΠΑΝΙΑ: 162,ΒΕΛΓΙΟ: 155,ΣΕΡΒΙΑ: 97,ΣΟΥΗΔΙΑ: 74,ΑΥΣΤΡΙΑ: 73,ΡΟΥΜΑΝΙΑ: 61,ΕΛΒΕΤΙΑ: 40,Σύνολο: 10.990.Λοιπές χώρες: 920.

Διδακτορικά.ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: 762,ΓΕΡΜΑΝΙΑ: 188,ΓΑΛΛΙΑ: 163,ΗΠΑ: 149,ΡΟΥΜΑΝΙΑ: 61,ΙΤΑΛΙΑ: 44,ΟΛΛΑΝΔΙΑ: 34.ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: 33,ΙΣΠΑΝΙΑ: 33,ΕΛΒΕΤΙΑ: 26,ΒΕΛΓΙΟ: 15,ΑΥΣΤΡΙΑ: 14,ΣΟΥΗΔΙΑ: 12,ΚΑΝΑΔΑΣ: 11,ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: 10,Σύνολο: 1555.Λοιπές χώρες: 69