Αιτήσεις για το πρώτο έτος σπουδών σε γαλλικά Πανεπιστήμια

Οι αιτήσεις για το πρώτο έτος σπουδών σε γαλλικά Πανεπιστήμια ξεκίνησαν στις 22 Ιανουαρίου και θα τελειώσουν στις 13 Μαρτίου 2018

Η αίτηση γίνεται μέσω της καινούριας ηλεκτρονικής πλατφόρμας Parcoursup

Το ραντεβού Campus France της Τρίτης 6/2 θα περιλαμβάνει μία παρουσίαση της ηλεκτρονικής αίτησης.

alt