ΔΕΛΤΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  • Αναρτήθηκαν τα δελτία συμμετοχής εξετάσεων NOCN και LAAS Μαΐου 2016

    Αγγλικά

    Αναρτήθηκαν τα δελτία συμμετοχής εξετάσεων NOCN και LAAS Μαΐου 2016 Τα κξγ και οι σύλλογοι πρέπει να κάνετε είσοδο με το όνομα χρήστη - κωδικό πρόσβασης, να πάτε στο προφίλ σας, να τυπώσετε τα δελτία συμμετοχής για τις εξετάσεις Μαΐου 2016 και να τα μοιράσετε στους υποψηφίους σας μαζί με τις.

Back to Top