ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

  • ΟΙΕΛΕ : Αργία η 17η Νοεμβρίου για τα φροντιστήρια

    Λοιπή Ιδιωτική Εκπ. Νομοθεσία

    Σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ αργία είναι για τα φροντιστήρια η 17η Νοεμβρίου και οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τις αποδοχές που τους αναλογούν βάσει προγράμματος. Τα παραπάνω αναφέρονται από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών και προκύπτουν από απάντηση που δόθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του.

Back to Top