ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

  • MSU: Εγγραφές - Διαδικασία προθεσμίες Δεκεμβριος 2017

    Αγγλικά

    Μ SU ΕΓΓΡΑΦΕΣ Η διαδικασία εγγραφών για τις εξετάσεις MSU, έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί στις 29/10/2017. Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος στην προσπάθειά του να απλοποιήσει και να αυτοματοποιήσει την διαδικασία των εγγραφών.

Back to Top