Πηγη:

kreativerdeutschunterricht.

wordpress.com/

Fachlexika

Steuerlexikon: http://www.steuerlex...te/information/

Steuerlexikon: http://www.steuertipps.de/lexikon/

Rechtlexikon: http://www.online-recht.de/vorgl.html?intro

Technisches Wörterbuch: http://www.fachlexika.de/technik/mechatronik/index.html


sofia mondrinou KxgHellas DAF Team