Τα εμπλουτισμένα βιβλία περιέχουν διαδραστικές ασκήσεις, παιχνίδια, glossary, listening κ.α.

Μπορούν να ζωντανέψουν το μάθημα των Αγγλικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τη χρήση διαδραστικού πίνακα, προτζέκτορα, εργαστηρίου η/υ.

Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΡΙΟΙ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ

Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΡΙΟΙ

Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ