Δεν θα έχουν την δυνατότητα - για το επόμενο ακαδημαικό έτος - συμμετοχής σε Μετατπυχιακό πρόγραμμα που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας οι σπουδαστές του τμήματος

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης αριθμ. 120/29-3-2012, ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, θέσεις που οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)

Η Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγήτρια Μ. Μακροπούλου-Παπάκη

Posted Image