Το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων (Ι.Ε.Κ.Ε.Θ.) διοργανώνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Euro.Pa.S 2012 (EUROpean PArliament Simulation), την Προσομοίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς από τις 6 έως τις 9 Απριλίου 2012.

Το Euro.Pa.S., που πραγματοποιείται ετησίως, αποτελεί τη μοναδική και πιο γνωστή προσπάθεια στην Ελλάδα προσομοίωσης σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά θέματα. Σκοπός της δημιουργίας του είναι η ενημέρωση των πολιτών και κυρίως της νεολαίας αναφορικά με τον πιο δημοκρατικό θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτόν του Ευρωκοινοβουλίου.

Περίπου 280 άτομα από διάφορα πανεπιστήμια της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού. Ο κάθε συμμετέχων καλείται να παίξει το ρόλο ενός Ευρωβουλευτή στο πλαίσιο των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών. Ως μέλος ενός Ευρωπαϊκού Κόμματος καλείται να υπερασπιστεί τις θέσεις του Κόμματός του, αλλά και της χώρας του σχετικά με το υπό συζήτηση θέμα. Στόχος της κάθε Κοινοβουλευτικής Επιτροπής είναι να καταλήξει σε μια ομόφωνη απόφαση.

Οι συνεδριάσεις των Επιτροπών γίνονται στα αγγλικά, εκτός μιας Επιτροπή η οποία θα συνεδριάσει στα γαλλικά. Επιπλέον, θα τηρούνται -προσαρμοσμένοι όσο χρειάζεται- οι επίσημοι κανόνες των διαδικασιών των Επιτροπών, προκειμένου να επιτευχθούν οι πραγματικές συνθήκες της πορείας λήψης μιας κοινοβουλευτικής απόφασης.

Στο πλαίσιο της επίτευξης πραγματικών συνθηκών, ακολουθείται και ο ανάλογος ενδυματολογικός κώδικας (dress code). Η κάθε Επιτροπή θα συνεργάζεται από το στάδιο της προετοιμασίας έως και την πραγματοποίηση του Euro.Pa.S. 2012 με το Προεδρείο και έναν καθηγητή από όλα τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια υπεύθυνου για αυτή.

kathimerini.grPosted Image