Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α. -

Κατατακτήριες -

Χρόνος διενέργειας εξετάσεων

Υποβολή αιτήσεων από 1 έως 15 Νοεμβρίου

(Δευτέρα Τετάρτη Παρασκευή 11:00 έως 14:00)

Οι εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου.
- Αίτηση κατατακτηρίων εξετάσεων

Posted Image

(Α’ εξάμηνο)

.

Posted Image

(Γ’ εξάμηνο).