Το Σεπτέμβριο του 2015 προβλέπεται να ξεκινήσει η λειτουργία του πρώτου Αγγλόφωνου Τμήματος Ελληνικών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ανακοινώθηκε από την Πρυτανεία του Ιδρύματος.

Ειδικότερα με το άρθρο 73 του Νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ Α 270/24-12 -2014) αποφασίστηκε η ίδρυση στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης του πρώτου Τμήματος Ελληνικών Σπουδών στην αγγλική γλώσσα για αλλοδαπούς φοιτητές, τετραετούς φοίτησης, με έδρα την Κομοτηνή.

Το Τμήμα Ελληνικών Σπουδών έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει τη μελέτη του Ελληνικού πολιτισμού και της Ελληνικής γλώσσας στη συγχρονία και τη διαχρονία τους, και να παρέχει στους φοιτητές θεωρητική και πρακτική κατάρτιση γύρω από ζητήματα της Ελληνικής γλώσσας και μετάφρασης από και προς την Ελληνική γλώσσα.

Στο Τμήμα Ελληνικών Σπουδών θα εισάγονται αλλοδαποί απόφοιτοι λυκείου, οι οποίοι δεν έχουν ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι κάτοχοι απολυτηρίου Ελληνικού Λυκείου.