Παρουσιάζουμε εδώ ολόκληρη την κωδικοποίση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας σε σχέση αποκλειστικά για Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Η επιμέλεια της κωδικοποίησης έχει γίνει απο τον κ., Σόλωνα Ευστρατίου

Πατήστε αυτό το link γαι την νομοθεσία

xeniglossa.gr