Ρεπορτάζ KxgHellas.gr

Στον οδηγό αυτό μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την Νομοθεσία όλες τις προυποθέσεις για επάρκεια διδασκαλίας ,

Αδεια διδασκαλίας σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών , προυποθέσεις έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Ξένων Γλωσσών ,

την ανανέωση Αδείας ,

τί ισχύει για τις περιοχές αμιγούς κατοικίας ,

για την Άδεια προσωνυμίας ,

τους καθηγητές υπηκόους τρίτων χωρών ,

την Αδεια Οικοδιδασκαλίας ,

τα κριτήρια καταλληλότητας των κτιρίων για στέγαση Κέντρων ξένων γλωσσών και όλες τις σχετικές λεπτομέρειες

Πατήστε αυτό το link

Ρεπορτάζ KxgHellas.gr