Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων προγραμμάτων επιμόρφωσης τεχνικών ασφάλειας

Μετά από σχετικά αιτήματα στο Υπουργείο Εργασίας λόγω της αυξημένης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διεξαγωγή προγραμμάτων επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων Β΄ και Γ΄ κατηγορίας για το έτος 2012 σύμφωνα με τις αποφάσεις 2464/68/09-02-2012 και 2465/69/ 09-02-2012 αντίστοιχα, το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα των 40 ημερών για την υποβολή αιτήσεων για έγκριση των προγραμμάτων μειώνεται και παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων έως και την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012. Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής των προγραμμάτων παραμένει εκείνη που προβλέπεται από τις εν λόγω αποφάσεις δηλ. η 20η Δεκεμβρίου 2012.

ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr