Διαβάστε παρακάτω την επιστολή του Συλλόγου PALSO Χανίων προς τον υπουργό Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλο:

Κύριε Υπουργέ,

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έγινε στα γραφεία PALSO Χανίων την Δευτέρα 19/11/2012, ομόφωνα όλα τα μέλη μας (112) εξέφρασαν την αγανάκτηση, το θυμό και την απελπισία τους για τον απαράδεκτο νόμο 4046/2012.

Ποτέ δεν ψηφίστηκε νόμος χωρίς διάλογο που αφορά τον κλάδο μας.

Ποτέ δεν ψηφίστηκε νόμος που να ισχύει αναδρομικά.

Ποτέ δεν ψηφίστηκε νόμος που κυριολεκτικά θα οδηγήσει στην ανεργία 90% των συναδέλφων μας.

Παρακαλούμε και ελπίζουμε να διορθωθούν τα προβληματικά σημεία του νόμου που μας αφορούν άμεσα και τα επισυνάπτουμε.


Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Παιδάκη-Βλαζάκη Ελένη Κοντουδάκης Αντώνης

Θέμα: Προβληματικά σημεία του νόμου 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου

Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016 που αφορoύν στα

Κέντρα Ξένων Γλωσσών και αιτήματά μας.


Έως 30/4/2013 πρέπει να τροποποιήσουμε την άδεια μας ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου (σελ. 58, Θ.3, παρ. 11).

Εάν π.χ. Κ.Ξ.Γ. στεγάζεται σε κτήριο που δεν πληροί τις νέες προϋποθέσεις (Θ.3, παρ.10, σελ. 57, 58), πρέπει έως 30/4/2013 να γίνουν τυχόν οικοδομικές τροποποιήσεις ή τακτοποίηση αυθαιρεσιών ή αλλαγή κτηρίου στη μέση της χρονιάς χωρίς ο ιδιοκτήτης να γνωρίζει ακόμη :

α) Εάν θα πληροί τις προϋποθέσεις που θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Παιδείας (Θ.3, παρ.15, σελ.58), πέραν των όσων αναφέρονται στον παρόντα νόμο.

β) Εάν θα εγκριθεί το πρόγραμμα σπουδών που θα υποβάλλει, διότι η διαδικασία έγκρισης θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού Παιδείας (Θ.3, παρ. 16, σελ. 58).

γ) Εάν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στα παράβολα – χρηματικά ποσά που απαιτούνται :

I) Για χορήγηση άδειας , τροποποίησης και επικαιροποίησης αυτής (Θ. 3, παρ. 18, σελ. 58).

II) Για την αναγγελία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος (Θ. 12, παρ. 4, σελ. 60, 61), τα παράβολα θα καθορισθούν με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών. Το σημερινό ποσό είναι 61€. Τυχόν μεγάλες αποκλίσεις θίγουν καίρια τους μικρούς επαγγελματίες που παλεύουν για το βιοπορισμό τους.


δ) Εάν θα έχει άδεια διδασκαλίας η οποία αντικαθίσταται με αναγγελία έναρξης επαγγέλματος με δικαιολογητικά που θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Παιδείας (Θ. 12, σελ. 60, 61). Να προβλεφθεί στο νόμο ότι δεν θα θιγούν κεκτημένα δικαιώματα αν αυτά αναβαθμιστούν.

• Είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει μεταβατικό στάδιο. Η χρονική περίοδος προσαρμογής να μην είναι έως 30/4/2013 αλλά για 2 έτη τουλάχιστον για τα ήδη λειτουργούντα διότι έχει αλλάξει όλο το θεσμικό πλαίσιο.

• Μετά το στάδιο αυτό εάν με την υποβολή της αίτησης για την τροποποίηση της άδειας ή για την επικαιροποίησής της διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις να δίνεται μια λογική χρονική παράταση προσαρμογής, διαφορετικά πρέπει να παύσει η λειτουργία του Κ.Ξ.Γ. για ένα χρόνο το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι χάνει τους ήδη μαθητές του και δεν μπορεί να επανέλθει στην αγορά. Δεν είμαστε εμπορικά ή εστιατόρια να προσδοκούμε πελάτες, όποτε και όπου ανοίξουμε.

• Σε περίπτωση που κάποιες από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ίδρυση και την επικαιροποίηση παραβιαστούν, έστω και από αμέλεια ή παράλειψη της διοίκησης, ανακαλείται η άδεια για 10 χρόνια (Θ. 4, σελ. 58).

Ζητάμε αν υπάρξει παράβαση (δεν αναφερόμαστε στα ασυμβίβαστα του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα) να υπάρχει αρχικά σύσταση – εντολή επανόρθωσης για διάστημα 6 τουλάχιστον μηνών. Όχι η εσχάτη των ποινών και ασφαλώς όχι με απαγόρευση νέας εισόδου στην αγορά για 10 χρόνια (!)

• Στις προϋποθέσεις ίδρυσης – λειτουργίας που τυχόν απώλειά τους σημαίνει και ανάκληση ή μη ανανέωση άδειας δεν πρέπει να συμπεριλαβάνονται προϋποθέσεις που μπορούν να μεταβάλλονται με αποφάσεις άλλων υπουργών ή υπηρεσιών όπως φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, πυροπροστασία κ.λ.π.

Τι γίνεται αν σε κάποια στιγμή ο επιχειρηματίας περιέλθει σε οικονομική δυσπραγία; Τουλάχιστον για τα υπαγόμενα στην παρ. 10 του Θ3 πρέπει να απαληφθούν.


palso.gr