Γιατί είναι παράνομη η επιλεκτική επιβολή ΦΠΑ στα ΚΞΓ και Φροντιστήρια

Για να δείτε την επιστολή μεταβείτε εδώ

Για να δείτε το συνημμένο 1 μεταβείτε εδώ

Για να δείτε το συνημμένο 2 μεταβείτε εδώ

Για να δείτε το συνημμένο 3 μεταβείτε εδώ

palso.gr