Αγαπητέ γονέα,

Η παραοικονομία στην ξενόγλωσση εκπαίδευσηέχει λάβει τεράστιες διαστάσεις με δυσάρεστες συνέπειες και για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, αλλά και για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών (ΚΞΓ) που φθίνουν τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην επαρχία.

Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών είναι παράνομοι και δεν γνωρίζει κανείς τα πραγματικά τους προσόντα. Οι γονείς που επιλέγουν ιδιαίτερα μαθήματα για το παιδί τους πιστεύουν ότι με τα ιδιαίτερα θα κερδίσουν σε χρήμα και θα αποφύγουν τις μετακινήσεις. Είναι, όμως, έτσι;

Πρωτίστως, επισημαίνουμε ότι τα παράνομα ιδιαίτερα μαθήματα είναι κακή πρακτική και για τους προφανείς λόγους της φοροδιαφυγής (εκατέρωθεν), αλλά και επειδή ο μαθητής σε αυτές τις περιπτώσεις:
  • Διδάσκεται σε φτωχό και μονότονο περιβάλλον χωρίς συμμετοχή σε ομαδικές εργασίες, απαραίτητες στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας, χωρίς συναγωνισμό ανάμεσα σε μαθητές, αλλά και χωρίς τα σύγχρονα μέσα που διαθέτει ένα οργανωμένο ΚΞΓ με αποτέλεσμα η εκμάθηση της ξένης γλώσσας να είναι μια βαρετή διαδικασία που δεν αποδίδει,

  • Δεν κερδίζει σε χρήμα τελικά διότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι μαθητές καταλήγουν σε πιστοποιημένα ΚΞΓ για την φοίτηση τους σε ανώτερα επίπεδα και την απόκτηση πιστοποίησης γλωσσομάθειας. Σημειωτέον ότι μετά από κατατακτήρια tests αυτοί οι μαθητές συνειδητοποιούν ότι υπολείπονται ύλης και γλωσσικών δεξιοτήτων από μαθητές που φοιτούν σε ΚΞΓ, και είτε επαναλαμβάνουν 1-2 χρονιές είτε παραιτούνται από την ξένη γλώσσα μια για πάντα,

  • Δεν υπάρχει οργανωμένη ύλη ή οργανωμένο πρόγραμμα όπως στα ΚΞΓ, ούτε διδακτική μεθοδολογία,

  • Ο καθηγητής του ιδιαίτερου ΔΕΝ δεσμεύεται απέναντι στον μαθητή ή στον γονέα αν αύριο αποφασίσει να σταματήσει τα μαθήματα για οποιονδήποτε λόγο προκύψει.

Δεύτερον, εάν επιμένετε σε ιδιαίτερα, θα πρέπει να ζητήσετε την άδεια οικοδιδασκαλίας του καθηγητή / της καθηγήτριας (που είναι υποχρεωτική από τον νόμο) και να συζητήσετε την μέθοδο διδασκαλίας που χρησιμοποιεί. Μην πειραματίζεσθε με το μέλλον των παιδιών σας.

Με αυτή την ανοιχτή επιστολή σας ενημερώνουμε και σας επισημαίνουμε ότι: για να νομιμοποιείται κάποιος να παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα απαιτείται να έχει άδεια οικοδιδασκαλίας (η άδεια εργασίας από μόνη της δεν επιτρέπει αυτή την παροχή υπηρεσιών), ασφάλιση στον ΟΑΕΕ, να εκδίδει ΑΠΥ για τα δίδακτρα που πληρώνετε, να καταβάλλει ασφαλιστκές εισφορές και να φορολογείται για τα έσοδα του.

Τέλος, διευκρινίζουμε ότι δεν είμαστε κατά του ιδιαιτέρου μαθήματος, αλλά κατά των κακών πρακτικών. Γνωρίζοντας το δίλημμα που τυχόν αντιμετωπίζετε όταν πρόκειται να επιλέξετε ανάμεσα σε πιστοποιημένο ΚΞΓ και σε μη εγγυημένα ούτε σύννομα ιδιαίτερα μαθήματα, θα θέλαμε να θέσουμε υπ’ όψιν σας τα παρακάτω:

Οι δυνατότητες που προσφέρει η ομαδική εργασία και ο υγιής συναγωνισμός με στόχο την μάθηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων του μαθητή, όπως και το διαθέσιμο εποπτικό υλικό και οι σωστές εκπαιδευτικές δομές είναι υπέρ του ΚΞΓ και αποτελούν τις προϋποθέσεις για ένα θετικά ανταγωνιστικό μαθησιακό περιβάλλον. Το ζητούμενο θα πρέπει να είναι η σωστή κάλυψη της ύλης κάθε επιπέδου βάσει προγράμματος και κύκλου σπουδών με προκαθορισμένους στόχους και με σύννομες και διαφανείς συναλλαγές. Γι’ αυτό έχετε σημαντικούς λόγους να επισκεφθείτε τα ΚΞΓ και να συζητήσετε τα σχέδια σας για την ξενόγλωσση εκπαίδευση των παιδιών σας ή την δική σας. Η υπευθυνότητα τελικά ανταμείβει.

Εμείς συγκεντρώνουμε στοιχεία για όσους παράνομα και καταχρηστικά εμπλέκονται με παράνομα ιδιαίτερα μαθήματα και θα κινηθούμε νομικά εναντίον τους για επιβολή των νόμιμων κυρώσεων αφ' ενός, προστασία των μαθητών και γονέων αφ' ετέρου, αλλά και προστασία της ποιοτικής εκπαίδευσης που παρέχουν τα πιστοποιημένα και καθ' όλα νόμιμα ΚΞΓ.

Με εκτίμηση,

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών:

-ΒΑΓΓΕΛΗΣ Α. ΚΡΙΤΣΙΝΗΣ

-ΕΚΠ@ΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ - Ε. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ – Χ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

-ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ – ΙΟΥΛΙΑΝΝΑ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ

-ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ – EUROLABΣΥΡΟΥ

-ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ – ΑΝΤΖΥ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗ

cyclades24.gr