Σύμφωνα με τo νόμο 4093/2012 ο ΕΟΠΠΕΠ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων για την αδειοδότηση ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης θα διενεργήσει εκτεταμένους ελέγχους στις κτιριολογικές υποδομές Ιδ. Σχολείων, Φροντιστηρίων, Κέντρων ξένων Γλωσσών και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης. Οι έλεγχοι θα διεξάγονται από διμελή κλιμάκια που θα αποτελούνται από Μηχανικούς που είναι ενταγμένοι στο Υπομητρώο με κωδικό Μ (Μηχανικών) και εμπειρογνώμονες που είναι ενταγμένοι στο Υπομητρώο με κωδικό Κ1 (Υπομητρώο Αξιολογητών ελέγχου Πληρότητας αιτημάτων παρόχων δια βίου μάθησης, αναγγελιών, καθώς και επιτόπιων ελέγχων) του μητρώου αξιολογητών του ΕΟΠΠΕΠ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στους ελέγχους είναι η παρακολούθηση εκπαιδευτικής ημερίδας με θέμα το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης και τη διαδικασία διενέργειας επιτόπιων ελέγχων. Σε αυτό το πλαίσιο καλούνται οι αξιολογητές που είναι ενταγμένοι στο Υπομητρώο Μ (Μηχανικών) να παρακολουθήσουν ημερίδα εκπαίδευσης που θα πραγματοποιηθεί

  • Στην Αθήνα, τη Δευτέρα 8/2 και ώρα 10.30 στο κτίριο του ΕΟΠΠΕΠ στη Λ. Εθν. Αντιστάσεως 41 στη Ν. Ιωνία, είτε
  • Στη Θεσσαλονίκη, σε μεταγενέστερη ημερομηνία που θα ανακοινωθεί με σχετικό mail

Εκπαιδευτικό υλικό για τις ημερίδες βρίσκεται στο site του ΕΟΠΠΕΠ στη διεύθυνση: http://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-and-program-certification/introductionforeis

Εγχειρίδιο Κτιριακών Δομών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση στο email: [email protected]

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.


Βασίλειος Δαγδιλέλης