Επανεξέταση του νόμου για τη χορήγηση πιστοποίησης γνώσης ξένης γλώσσας

Το ΥΠΠΕΘ προτίθεται να εξετάσει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χορήγησης πιστοποίησης γνώσης ξένης γλώσσας, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις υποβληθείσες προτάσεις.

Δείτε ΕΔΩ την ερώτηση του Βουλευτή Βασίλη Οικονόμου.

Δείτε ΕΔΩ την απάντηση του Υπουργού Παιδείας Ν Φίλη