Στον ΕΟΠΠΕΠ για άδεια διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών

Με διάταξη στο νομοσχέδιο για το δημόσιο που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή καταργείται η χορήγηση επάρκεια διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στους κατόχους Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας απο το Υπουργειο Παιδειας .
Επίσης, σύμφωνα με την ίδια διάταξη η αρμοδιότητα αναγγελίας έναρξης διδασκαλίας επαγγέλματος μεταφέρεται στον ΕΟΠΠΕΠ . Για να χορηγεί ο ΕΟΠΠΕΠ άδεια διδασκαλίας απαραίτητη είναι η προσκόμιση του πτυχίου της ξενόγλωσσης φιλολογίας ή της ήδη χορηγηθείσης επάρκειας.

Όπως είναι γνωστό το υπουργείο Παιδείας δεν χορηγεί επάρκεια διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών από τις 26 Μαρτίου 2014, με αποτέλεσμα από τότε να παραμένουν στο “συρτάρι” περισσότερες από 10.000 αιτήσεις, περιμένοντας από πέρσι την έκδοση υπουργικής απόφασης –όπως ορίζει ο νέος νόμος-η οποία θα καθορίζει τα κριτήρια χορήγησης.

Ετσι οι κάτοχοι πιστοποιητικών επάρκειας προσόντων διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση προς τον ΕΟΠΠΕΠ, προκειμένου να γίνει αναγγελία έναρξης επαγγέλματος διδασκαλίας σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Κατ Οίκον Διδασκαλία

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις διατάξεις οι αιτούντες της χορήγησης επάρκειας είναι όσοι δεν διαθέτουν τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ξένης γλώσσας. Στο άρθρο 5 του Νόμου 4250 (ΦΕΚ 74 /Α'/26-3-2014) θεσπίστηκε η κατάργηση του Συμβουλίου Θεμάτων Ιδιωτικής Εκπαίδευσης που συνεδρίαζε για την εξέταση των σχετικών αιτημάτων, ως γνωμοδοτικό όργανο και καθιστούσε τη διαδικασία σημαντικά χρονοβόρα για τη Διοίκηση. Επίσης, καταργήθηκε κόστος που επωμιζόταν ο πολίτης με την καταβολή παραβόλου ύψους 50 ευρώ.

Το ίδιο άρθρο προέβλεπε ότι με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του νόμου, καθορίζονται τα κριτήρια για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η ως άνω εξουσιοδοτική απόφαση δεν έχει μέχρι σήμερα εκδοθεί με αποτέλεσμα η διαδικασία της χορήγησης επάρκειας να έχει ανακοπεί από 26-3-2014.

Για την αναγγελία έναρξης επαγγέλματος διδασκαλίας σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Κατ' Οίκον Διδασκαλία, που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), απαραίτητη προϋπόθεση για όσους δεν διαθέτουν τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ξένης γλώσσας είναι να διαθέτουν πιστοποιητικό περί επάρκειας, το οποίο συνυποβάλλουν, απαραιτήτως, με τη σχετική αίτηση. Επομένως, δυσλειτουργία της διαδικασίας χορήγησης επάρκειας λειτουργεί ανασταλτικά ως προς την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης έναρξης επαγγέλματος διδασκαλίας.

Με την επιδιωκόμενη ρύθμιση καταργείται η αρμοδιότητα χορήγησης πιστοποιητικού για την «Επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας» και η θέση τυχόν πρόσθετων στοιχείων ή κριτηρίων στη διαδικασία αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος διδασκαλίας άπτεται της αρμοδιότητας του ΕΟΠΠΕΠ.

Δείτε ΕΔΩ την αιτιολογική έκθεση

Δείτε ΕΔΩ το σχέδιο Νόμου