Επιστολή προς Υπουργό Παιδείας

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα που διατυπώσατε για την υποβολή υπομνήματος με τις θέσεις της Ομοσπονδίας, υπάρχουν στο Υπουργείο πληθώρα τέτοιων υπομνημάτων –προτάσεων - διαμαρτυριών – αναφορών και ερωτήσεων από βουλευτές κ.α., σας αποστέλλουμε μικρό αριθμό εγγράφων ενδεικτικών της σοβαρότητας διαιώνισης και συνεχούς ανακίνησης, από την Ομοσπονδία, του θέματος.

Συν.1: Αναγνώριση προβλήματος – δέσμευση επίλυσης – υπόσχεση σύστασης τμήματος για τη διαπίστευση με έτοιμο σχέδιο Π.Δ.

Συν.2: Διαπίστωση Υπ.Εσωτερικών για ανάγκη διαπίστευσης και ελέγχου λόγω υπόνοιας για «εκπτώσεις» κατά τη διενέργεια των εξετάσεων και έντονης ανησυχίας.

Συν.3: Υπ.Εσωτερικών. Ανάγκη λήξης του μεταβατικού σταδίου του Π.Δ 50/2001.

Συν.4: ΑΣΕΠ. Αδυναμία αξιολόγησης από αυτόν, ανάγκη άμεσης ανάληψης ευθύνης σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 από το Υπ.Παιδείας της διαπίστευσης των πιστοποιητικών.

Συν.5: Υπ.Παιδείας. Διαπίστωση προβλήματος και κενό νόμου, ανάγκη θεσμοθέτησης μηχανισμού διαπίστευσης, συγκρότηση ομάδας έρευνας και εισήγησης.

Συν.6: Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η γλωσσομάθεια να διαπιστώνεται και στις τέσσερις δεξιότητες.

Συν.7: Συνήγορος του Πολίτη. Διαπίστωση καθυστέρησης και ολιγωρίας από το Υπ.Παιδείας για την εφαρμογή του Π.Δ.50/2001 για τη διαπίστευση από υπηρεσία τού – διεύθυνσή τού – της διαπίστευσης πιστοποιητικών γλωσσομάθειας.

Συν.8: Προτάσεις Υπ.Παιδείας για διαπίστευση και παρατηρήσεις Ομοσπονδίας PALSO επ’αυτών.

Συν.9: Υπ.Εσωτερικών. Ενημέρωση από το Υπ.Εσωτερικών στο ΑΣΕΠ για αποδοχή γνωμοδότησης Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που είναι πλέον υποχρεωτική η εφαρμογή της αλλά δεν εφαρμόζεται. Διαιώνιση δηλαδή της παράνομης – αναξιόπιστης αποδοχής των πιστοποιητικών.

Συν.10: Έκθεση της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε το 2010 σχετικά με το φορέα διαπίστευσης.

Οι θέσεις μας τόσο όσον αφορά την πιστοποίηση γλωσσομάθειας όσο και το θέμα της επάρκειας προσόντων διδασκαλίας, αναφέρονται στο «συν.11υπομνήματα (7 έγγραφα) » που σας αποστέλλουμε.

Για το θέμα της διοικητικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των κέντρων ξένων γλωσσών σας αποστέλλουμε το «συν.12 άδεια (4 έγγραφα)».