ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16/03/2018 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ανακοινώνεται η έναρξη του Προγράμματος Διδακτικής Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών
του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μιου Αθηνών.

Για πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος εδώ