Ενημέρωση από ΠΣΚΙΚΞΓ Europalso

Σύμφωνα με τα ΦΕΚ 620/23-2-2018 και 595/22-2-2018 που κυκλοφόρησαν πρόσφατα, οι επάρκειες για όσους κατέθεσαν φάκελο στο Υπ. Παιδείας από 26/3/14 έως 8/2/2017 θα χορηγηθούν μετά από επιτυχή ολοκλήρωση προγράμματος διδακτικής.

Το πρόγραμμα διδακτικής θα προσφέρουν εκ πρώτης το Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Θα έχει διάρκεια 18 εβδομάδες και κόστος παρακολούθησης €450.

Για την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος, το οποίο θα προσφέρεται κυρίως μέσω τηλεκατάρτισης, αναμένονται ανακοινώσεις από τα ως άνω Πανεπιστημιακά ιδρύματα καθώς και το Υπουργείο Παιδείας.

Για ότι νεώτερο θα ενημερωθείτε άμεσα.