• Δικαιώθηκαν οι αγώνες μας για κατάργηση της επικαιροποίησης και συνεχίζουμε να διεκδικούμε απλούστευση διαδικασιών μετάβασης των ΚΞΓ στο νέο καθεστώς.
  • Αναμένουμε τις σχετικές διευκρινιστικές εγκυκλίους και θα σας ενημερώσουμε άμεσα. Συνιστούμε, οι όποιες τροποποιήσεις σε σχέση με την υφιστάμενη άδεια σας, να έχουν γνωστοποιηθεί στον ΕΟΠΠΕΠ έως 10 Απριλίου. Για απορίες, διευκρινήσεις επιποινωνείτε με το EOPPEP Helpline Office Europalso στο 2103830752.