Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών - Προς: κ. Κώστας Γαβρόγλου, Υπουργός Παιδείας, Έρευνας &
Θρησκευμάτων, κ. Βασίλειος ∆αγδιλέλης, Πρόεδρος Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Κοιν.: κα Ελένη Γιαννακοπούλου, ∆ιευθύνουσα Σύμβουλος Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε,


Με τον Ν.4547/2018 που ψηφίσατε, μας ζητάτε μέχρι 31 Οκτωβρίου 2018, συμπληρωματικά των όσων δικαιολογητικών είχαμε υποβάλει, και τα εξής:
1. Οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας 2. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης

Με αυτή σας την απαίτηση προσθέτετε τόσο οικονομική επιβάρυνση όσο και χρονική απασχόληση στους συναδέλφους.
Η περιπέτεια συνεχίζεται όμως γιατί ένας αριθμός συναδέλφων δεν βρίσκει αντίγραφο άδειας στις πολεοδομίες γιατί δεν υπάρχουν αρχεία, άλλοι έχουν άδεια χωρίς όμως τη θεώρηση. Οι πολεοδομίες δεν δείχνουν διάθεση να βοηθήσουν και προβάλουν διάφορες δικαιολογίες με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των συναδέλφων και τα μηνύματα είναι ότι η προθεσμία 31 Οκτωβρίου είναι αδύνατον να τηρηθεί.

Παράκληση όπως δοθεί παράταση για την υποβολή των δικαιολογητικών και αν είναι δυνατόν να σταλεί έγγραφο προς τις πολεοδομίες να είναι συνεργάσιμες.

Αν αυτό είναι δύσκολο, μπορεί μια βεβαίωση της ∆ΕΗ για νόμιμη παροχή ρεύματος ν’ αντικαταστήσει τη μη θεωρημένη άδεια ή εκείνη που δεν υπάρχει στα αρχεία της πολεοδομίας;
Τέλος να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει, κατά δήλωσή σας, κενό ... νόμου όσον αφορά τα μη αδειοδοτημένα κ.ξ.γ. και αυτά παραμένουν στο απυρόβλητο.
Το βρίσκετε δίκαιο αυτό κ. Υπουργέ; Οι Συνάδελφοι απ’ όλη την Ελλάδα αναρωτιούνται και σας το έχουν ζητήσει, γιατί για 3 χρόνια δεν μας δέχεσθε να
συζητήσουμε τα χρονίζοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας.
Το δικαιούμαστε κ. Υπουργέ!!! Είμαστε αυτοί που μαθαίνουμε στα Ελληνόπουλα ξένες γλώσσες, κατά κοινή ομολογία... όλων.
Περιμένουμε.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος
Β. Κροντήρης

Ο Γεν. Γραμματέας
Σ. Ευαγγελόπουλος