Προς: κ. Κώστας Γαβρόγλου,

Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Νέες Ρυθμίσεις για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών – Αίτημα για συνάντηση

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Χαιρετίζουμε τις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας το οποίο ανταποκρινόμενο στα χρόνια αιτήματά μας λαμβάνει επιτέλους μέτρα για την παράνομη λειτουργία ΚΞΓ χωρίς άδεια και για την παράνομη συστέγαση ΚΞΓ εντός ιδιωτικών σχολείων.

Κύριε Υπουργέ, σας επισημαίνουμε πάλι το φλέγον ζήτημα της παραοικονομίας από τα μαύρα ιδιαίτερα και τα παράνομα οικοδιδασκαλεία προωθώντας εκ νέου τις προτάσεις μας. Ζητούμε να τις συμπεριλάβετε στο ίδιο νομοσχέδιο θέτοντας ένα τέλος στην τεράστια μάστιγα της παραοικονομίας στην ξενόγλωσση εκπαίδευση.

Παρακάτω σας παραθέτουμε σημεία προς βελτίωση στις νέες ρυθμίσεις:

Α. Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός δεν έχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Οι ιδιοκτήτες ΚΞΓ, όπως όλοι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες αναμένουν νέες διατάξεις ή την ψήφιση των 120 δόσεων.

Ζητάμε:

  1. Η μη υποβολή φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, εφόσον ο ιδιοκτήτης καταθέσει στοιχεία ότι είναι σε διαδικασία συμβιβασμού και βεβαιώσει ότι θα προσκομίσει τις ενημερότητες, να ΜΗΝ επισύρει πρόστιμα ή κυρώσεις καθώς είμαστε και ο μόνος κλάδος που υπόκειται σε αυτό το μέτρο.
  2. Για δεκαπενθήμερη καθυστέρηση κατάθεσης φακέλου επικαιροποίησης μείωση του προστίμου.

Β. Το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου αποτελεί μια νέα εφαρμογή με νέες διαδικασίες. Ζητάμε για την περίπτωση μη υποβολής των κατά νόμο προβλεπόμενων στοιχείων, να προηγείται δεκαπενθήμερη προθεσμία και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης να επιβάλλεται πρόστιμο.

Γ. Ζητάμε να μας διευκρινίσετε πως ορίζεται η «παρεμπόδιση άσκησης ελέγχου από την εποπτεύουσα αρχή».

Θεωρούμε στη σημερινή εποχή που οι μικρομεσαίοι ιδιοκτήτες έχουν πληγεί βαθύτατα από την οικονομική κρίση, η παρούσα κυβέρνηση θα λάβει υπ’όψιν τα δίκαια αιτήματά μας.

Παρακαλούμε κύριε Υπουργέ να μας ορίσετε επειγόντως συνάντηση για να σας ενημερώσουμε αναλυτικότερα για τα παραπάνω ζητήματα.

Με κάθε τιμή,

Με κάθε εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
Γεώργιος Ζηκόπουλος Έφη Θεοχάρη