Τα αποτελέσματα ECCE Δεκεμβρίου 2011 του Πανεπιστημίου του Michigan θα είναι διαθέσιμα για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μέσω της πλατφόρμας Orfeas την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012. Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν smart phone μπορούν να επωφεληθούν από αυτο τον τρόπο ενημέρωσης και να έχουν πλήρη πρόσβαση στα αποτελέσματα μέσω της συσκευής τους.

Τα αποτελέσματα σε έντυπη μορφή θα ταχυδρομηθούν σε όλα τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2012.

Τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012, τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στον
ιστότοπο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και θα ταχυδρομηθούν σε όλους τους υποψήφιους.