Τα αποτελέσματα ECPE Νοεμβρίου 2011 του Πανεπιστημίου του Michigan θα είναι διαθέσιμα για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μέσω της πλατφόρμας Orfeas την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012. Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν smart phone μπορούν να επωφεληθούν από το νέο τρόπο ενημέρωσης και να έχουν πλήρη πρόσβαση στα αποτελέσματα μέσω της συσκευής τους.

Τα αποτελέσματα σε έντυπη μορφή θα ταχυδρομηθούν σε όλα τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012.

Την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012, τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στον
ιστότοπο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και θα ταχυδρομηθούν σε όλους τους υποψήφιους.


_____________________________________________ECPE November 2011 Results

The results for the University of Michigan November 2011 ECPE will be available online for Language Schools at Orfeas on Wednesday, January 25, 2012. If you have a smart phone you can take advantage of the new mobile version of Orfeas, which has been optimized to deliver exam results on these devices.

Printed copies of results will be mailed to Language Schools on Wednesday, January 25, 2012.

Results will be posted on the Hellenic American Union
website and mailed to candidates on Friday, January 27, 2012.