Τα Δελτία συμμετοχής στις εξετάσεις γλωσσομάθειας για την αγγλική γλώσσα για τα πτυχία ESB - UCLAN είναι διαθέσιμα για τους ενδιαφερομέννους και έχουν αναρτηθεί και σταλεί ταχυδρομικώς.

Για να εκτυπώσετε μπορείτε να συνδεθείτε στην παρακάτω διεύθυνση

Europalso.gr