Αποτελέσματα BCCE™ και ALCE™ Μαρτίου 2012

Τα αποτελέσματα BCCE™ και ALCE™ Μαρτίου 2012 του Hellenic American University θα είναι διαθέσιμα για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, μέσω της πλατφόρμας Orfeas, την Πέμπτη 26 Απριλίου 2012. Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν smart phone μπορούν να επωφεληθούν από αυτό τον τρόπο ενημέρωσης και να έχουν πλήρη πρόσβαση στα αποτελέσματα, μέσω της συσκευής τους.

Τα αποτελέσματα σε έντυπη μορφή θα ταχυδρομηθούν σε όλα τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών την Παρασκευή 27 Απριλίου 2012.

Τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2012, τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, και θα ταχυδρομηθούν σε όλους τους υποψήφιους. Επίσης, οι υποψήφιοι θα λάβουν την επίσημη αναφορά αποτελεσμάτων του Hellenic American University μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.