Πρόγραμμα εξετάσεων BCCE™ και ALCE™

Σας ενημερώνουμε ότι οι γραπτές εξετάσεις BCCE™ και ALCE™ του Hellenic American University θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

Εξέταση Ημερομηνία Εξέταστρα

BCCE™ Σάββατο 16 Ιουνίου 2012 90 €

ALCE™ Σάββατο 16 Ιουνίου 2012 150 €

Περίοδος εγγραφών: 23 Απριλίου 2012 - 21 Μαΐου 2012

Οι εξετάσεις BCCE™ και ALCE™ διεξάγονται τέσσερις φορές το χρόνο, Ιανουάριο, Μάρτιο, Ιούνιο και Οκτώβριο.

- Πρόγραμμα εξετάσεων BCCE™ και ALCE™ 2012