Είναι διαθέσιμα τα timetables των εξετάσεων FCSfs/CPE/CAE/KETfs/PETfs/FCE May 2012.

Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για τις εξετάσεις Cambridge ESOL (KET for Schools / PET for Schools / FCE for Schools / FCE / CAE / CPE / TKT / BEC / CB Tests) που διενεργούνται στην Ελλάδα, ακολουθώντας τις οδηγίες στην επιλογή Registration.

Οι ιδιοκτήτες ή υπεύθυνοι σχολείων μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για τις εξετάσεις Cambridge ESOL (KET for Schools / PET for Schools / FCE for Schools / FCE / CAE / CPE / TKT / BEC / CB Tests) που διενεργούνται στην Ελλάδα, ακολουθώντας τις οδηγίες στην επιλογή Είσοδος Σχολείων.

Εδώ μπορείτε να βρείτε, να κατεβάσετε και να τυπώσετε το timetable των εξετάσεών σας.

Επίσης, μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα των εξετάσεών σας (KET for Schools / PET for Schools / FCE for Schools / FCE / CAE / CPE / TKT / BEC / CB Tests) όταν αυτά είναι διαθέσιμα.

Εαν είσαστε ιδιοκτήτης ή υπεύθυνος σχολείου, μπορείτε να δείτε τα timetables και τα αποτελέσματα των μαθητών σας στην περιοχή των Σχολείων.


examination-services.gr