Το Cambridge ESOL θέσπισε ως υποχρεωτικη την φωτογράφιση όλων των υποψηφίων

Αυτός ο όρος αφορά τους υποψηφίους επιπεδου CAE και κα ισχυει από την εξεταστικη Δεκεμβρίου 2011.

Τα ΚΞΓ που εχουν να δηλώσουν ουν μαθητές , κα πρεπει να προσκομίσουν μαζί με τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα εξης:

1. Φωτοτυπία ταυτότητας ( ή διαβατηρίου) για κάθε υποψήφιο

2. Διλωση αποδοχης της φωτογράφισης

i. Οι ενιλικες (άνω των 18 ετών) θα υπογράφουν οι ίδιοι

ii. Για τους ανηλίκους θα υπογράφουν γονείς και κηδεμόνες.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ CAE-ανω των 18

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ CAE-κατω των 18