Με χαρά ανακοινώνουμε ότι το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης κατέληξε σε συμφωνία συνεργασίας με το Cambridge ESOL. Με τη συμφωνία, το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων ιδρύει αυτόνομο, ανοικτό εξεταστικό κέντρο το οποίο θα διεξάγει τις εξετάσεις του Cambridge ESOL στην Ελλάδα.

Το νέο εξεταστικό κέντρο θα προσφέρει τις εξετάσεις Cambridge ESOL από τον Ιούνιο 2012 σε χώρους σε όλη την Ελλάδα. Οι υποψήφιοι θα έχουν στη διάθεσή τους την πλήρη σειρά εξετάσεων του Cambridge ESOL. Η συμφωνία αποτελεί συνέχεια της μακράς παράδοσής μας σε συνεργασίες με σημαντικούς ακαδημαϊκούς οργανισμούς και εξεταστικούς φορείς στις Η.Π.Α. και στην Ευρώπη. Αποτελεί μέρος της συνεχούς δέσμευσής μας για προσφορά στους υποψήφιους ποικίλων δυνατοτήτων για πιστοποιήσεις υψηλής ποιότητας με διεθνή αναγνώριση.

Το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων — ο μοναδικός φορέας διεξαγωγής εξετάσεων στην Ελλάδα με πιστοποίηση ISO — θα συνεισφέρει σε αυτή την πρωτοβουλία με την ίδια αυστηρή αφοσίωση στην εξεταστική ακεραιότητα και τις ίδιες υπηρεσίες προς υποψήφιους και καθηγητές που η ξενόγλωσση εκπαιδευτική κοινότητα αναγνωρίζει στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Η συμφωνία δεν μεταβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τις μακρόχρονες συνεργασίες του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων με συνεργάτες στο χώρο της γλωσσικής αξιολόγησης.

More on the examinations

More on Cambridge ESOL