Ημερομηνίες Εξετάσεων Χειμερινής Περιόδου CAMBRIDGE

CAMBRIDGE:

FCE for schools Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

CAE/CPE Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012

KET/PET for schools Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2012


Δηλώστε συμμετοχή στις εξετάσεις Cambridge ESOL

Δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις Cambridge ESOL μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά (online), μέσω ταχυδρομείου ή αυτοπροσώπως στα Γραφεία μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών/Καθηγητές Αγγλικής

Ηλεκτρονικά (online)

Με το online σύστημα εγγραφών ORFEAS, υποβάλλετε τις αιτήσεις συμμετοχής των μαθητών σας και τα εξέταστρα ηλεκτρονικά (online), επιταχύνετε τη διαδικασία της εγγραφής και, ταυτόχρονα, έχετε τη δυνατότητα:
 • να ελέγχετε οποιαδήποτε στιγμή, βήμα προς βήμα, τη διαδικασία εγγραφών των μαθητών σας.

 • να καταθέτετε με ασφάλεια τα εξέταστρα με χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας.

 • να επιλέγετε το κτίριο και την ώρα εξέτασης των υποψηφίων σας.

 • να αλλάζετε ή να διορθώνετε προσωπικά στοιχεία που αφορούν τους μαθητές σας.

 • να αλλάζετε ή να διορθώνετε προσωπικά σας στοιχεία ή στοιχεία του Κέντρου Ξένων Γλωσσών σας (π.χ. διεύθυνση, τηλέφωνο).

 • να ενημερώνεστε αναλυτικά για το πρόγραμμα εξετάσεων των μαθητών σας.

 • να ενημερώνεστε με e-mail για την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

 • να έχετε πρόσβαση και να εκτυπώνετε, συγκεντρωτικά και αναλυτικά, τα αποτελέσματα των υποψηφίων σας για όλες τις εξετάσεις.

 • να έχετε πρόσβαση σε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό προετοιμασίας για τις εξετάσεις.

Το μόνο που χρειάζεστε για τη σύνδεσή σας στο σύστημα ORFEAS είναι ο κωδικός φροντιστηρίου (School Code) και ο κωδικός πρόσβασης (Password) που σας έχουν δοθεί από το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.
Μέσω ταχυδρομείου

Στείλτε τις αιτήσεις συμμετοχής των μαθητών σας και τις Δηλώσεις Συγκατάθεσης για φωτογράφιση (όπου ισχύει) μέσω ταχυδρομείου, ακολουθώντας τη διαδικασία και την προθεσμία που έχουν οριστεί από το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Κατεβάστε το πληροφοριακό υλικό, τις αιτήσεις και τη Δήλωση Συγκατάθεσης για φωτογράφιση (όπου ισχύει):
Σημείωση: Υποχρεωτική φωτογράφιση την ημέρα των εξετάσεων CAE και CPE

Όλοι οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις εξετάσεις CAE και CPE φωτογραφίζονται την ημέρα της εξέτασης. Η φωτογράφιση εξασφαλίζει υψηλότερη ασφάλεια στις εξετάσεις και βοηθάει οργανισμούς, όπως πανεπιστήμια, εργοδότες και μεταναστευτικές αρχές, να επιβεβαιώσουν άμεσα και εύκολα τα αποτελέσματα των υποψηφίων.

Αυτοπροσώπως

Υποβάλετε αυτοπροσώπως τις αιτήσεις συμμετοχής των μαθητών σας και τις Δηλώσεις Συγκατάθεσης για φωτογράφιση (όπου ισχύει) στα γραφεία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 έως 20:00.

Μεμονωμένοι υποψήφιοι

Ηλεκτρονικά (online)

Υποβάλετε την αίτηση και τα εξέταστρα για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις Cambridge ESOL ηλεκτρονικά μέσω του online συστήματος ORFEAS for Individual Candidates με χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας. Το σύστημα εγγραφών ORFEAS for Individual Candidates αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία, επιταχύνει με απλά βήματα τη διαδικασία εγγραφής σας, και παράλληλα, σας παρέχει τη δυνατότητα:
 • να ελέγχετε οποιαδήποτε στιγμή, βήμα προς βήμα, τη διαδικασία εγγραφής σας.

 • να καταθέτετε με ασφάλεια τα εξέταστρα με χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας.

 • να επιλέγετε το κτίριο και την ώρα εξέτασής σας.

 • να ενημερώνεστε αναλυτικά για το πρόγραμμα εξετάσεων.

 • να έχετε πρόσβαση και να εκτυπώνετε τα αποτελέσματά σας.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα οnline εγγραφών ORFEAS for Individual Candidates πρέπει να διαθέτετε ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address) και να συνδεθείτε εδώ.

Μέσω ταχυδρομείου

Στείλτε την αίτηση συμμετοχής σας και τη Δήλωση Συγκατάθεσης για φωτογράφιση (όπου ισχύει) μέσω ταχυδρομείου, ακολουθώντας τη διαδικασία και την προθεσμία που έχουν οριστεί από το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Κατεβάστε το πληροφοριακό υλικό, τις αιτήσεις και τη Δήλωση Συγκατάθεσης για φωτογράφιση (όπου ισχύει):
Σημείωση: Υποχρεωτική φωτογράφιση την ημέρα των εξετάσεων CAE και CPE

Όλοι οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις εξετάσεις CAE και CPE φωτογραφίζονται την ημέρα της εξέτασης. Η φωτογράφιση εξασφαλίζει υψηλότερη ασφάλεια στις εξετάσεις και βοηθάει οργανισμούς, όπως πανεπιστήμια, εργοδότες και μεταναστευτικές αρχές, να επιβεβαιώσουν άμεσα και εύκολα τα αποτελέσματα των υποψηφίων.

Αυτοπροσώπως

Υποβάλετε αυτοπροσώπως την αίτηση συμμετοχής σας και τη Δήλωση Συγκατάθεσης για φωτογράφιση (όπου ισχύει) στα γραφεία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 έως 20:00.

Ειδικές Συνθήκες Συμμετοχής στις εξετάσεις

Το Cambridge ESOL παρέχει υπηρεσίες για ειδικές συνθήκες εξετάσεων σε υποψήφιους που, για παράδειγμα, έχουν μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες στην ακοή ή δυσκολίες στην όραση.

Ειδικές συνθήκες ή τροποποιήσεις των εξετάσεων

Ορισμένα είδη ειδικών συνθηκών ή τροποποιήσεων είναι τα ακόλουθα:
 • Παράταση στην ώρα εξέτασης

 • Επιπλέον διαλείμματα

 • Προσωπικός εκφωνητής θεμάτων

 • Γραφέας

 • Καταχωρητής απαντήσεων

 • Ακουστικά

 • Τροποποιημένο εξεταστικό τετράδιο με ειδικό σχήμα π.χ. Braille, διευρυμένη γραμματοσειρά

 • Ειδικός τρόπος απαντήσεων π.χ. χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή για το γραπτό μέρος

 • Πρόσβαση αναπηρικού αμαξιδίου σε συγκεκριμένους εξεταστικούς χώρους

Δικαιολογητικά
 • Τα έγγραφα τεκμηρίωσης της ειδικής ικανότητας του υποψηφίου πρέπει να έχουν εκδοθεί τα δύο τελευταία χρόνια από έναν πιστοποιημένο επαγγελματία ειδικό, με εξειδίκευση στην πάθηση του υποψηφίου.

 • Εάν τα έγγραφα είναι σε άλλη γλώσσα εκτός της Αγγλικής, πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην αγγλική γλώσσα.

 • Η μετάφραση πρέπει να έχει επικυρωθεί από εξουσιοδοτημένο άτομο ή αρμόδια Αρχή (δικηγόρο, Μεταφραστική Υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών, κ.λπ).

 • Αποδεκτά είναι είτε οι πρωτότυπες επικυρωμένες μεταφράσεις είτε φωτοαντίγραφα τους, με επικύρωση του γνήσιου αντιγράφου.

Υποβολή αιτημάτων
 • Για να υποβάλουν αίτημα για ειδικές συνθήκες συμμετοχής στις εξετάσεις, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση Για Ειδικές Συνθήκες Εξέτασης και να την καταθέσουν μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

 • Όλο το υλικό πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες πριν την ημερομηνία της εξέτασης.

Κατεβάστε την αίτηση:
Απόρριψη ή τροποποίηση αιτημάτων

Ενδεχομένως, αιτήματα υποψηφίων για ειδικές συνθήκες συμμετοχής στις εξετάσεις μπορούν να απορριφθούν ή να τροποποιηθούν, όπως, επίσης, να ακυρωθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων εφόσον:
 • Tα δικαιολογητικά υποβάλλονται την ημέρα της εξέτασης ή μετά την εξέταση.

 • Τα δικαιολογητικά δεν έχουν εκδοθεί από πιστοποιημένο ειδικό επαγγελματία.

 • Η ειδική ικανότητα του υποψηφίου δεν περιγράφεται με σαφήνεια και δεν προσδιορίζεται επακριβώς η φύση της κατάστασης. (Για παράδειγμα, «μειωμένη όραση» ή «ψυχολογικές δυσκολίες» θεωρούνται ασαφείς όροι.)

 • Τα δικαιολογητικά είναι περασμένων ετών και δεν περιγράφουν την τωρινή κατάσταση του υποψηφίου.

 • Από τα δικαιολογητικά προκύπτει ότι η κατάσταση του υποψηφίου δεν επηρεάζει την επίδοσή του σε εξετάσεις υπό κανονικές συνθήκες.

 • Υπάρχει διαφωνία μεταξύ του υποψηφίου που κάνει την αίτηση και του Cambridge ESOL αναφορικά με το είδος τροποποίησης εξέτασης που ζητήθηκε. (π.χ. επιπλέον χρόνος ή τρόπος παρουσίασης).

Πρόγραμμα, εξέταστρα & περίοδος εγγραφών εξετάσεων Cambridge ESOL

Οι ημερομηνίες, τα εξέταστρα και οι περίοδοι εγγραφών για τις επόμενες εξετάσεις Cambridge ESOL που διοργανώνει στην Ελλάδα η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι οι ακόλουθες:Posted Image