Με χαρά ανακοινώνουμε ότι το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης κατέληξε σε συμφωνία συνεργασίας με το Cambridge ESOL. Με τη συμφωνία, το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων ιδρύει αυτόνομο, ανοικτό εξεταστικό κέντρο το οποίο θα διεξάγει τις εξετάσεις του Cambridge ESOL στην Ελλάδα.

Το νέο εξεταστικό κέντρο θα προσφέρει τις εξετάσεις Cambridge ESOL από τον Ιούνιο 2012 σε χώρους σε όλη την Ελλάδα. Οι υποψήφιοι θα έχουν στη διάθεσή τους την πλήρη σειρά εξετάσεων του Cambridge ESOL. Η συμφωνία αποτελεί συνέχεια της μακράς παράδοσής μας σε συνεργασίες με σημαντικούς ακαδημαϊκούς οργανισμούς και εξεταστικούς φορείς στις Η.Π.Α. και στην Ευρώπη. Αποτελεί μέρος της συνεχούς δέσμευσής μας για προσφορά στους υποψήφιους ποικίλων δυνατοτήτων για πιστοποιήσεις υψηλής ποιότητας με διεθνή αναγνώριση
.