03/07/2012 13:30:00 Είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα και τα Statement of Results των εξετάσεων FCE και CPE May 2012

Ενημέρωση

03/07/2012 13:30:00 Είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα και τα Statement of Results των εξετάσεων FCE και CPE May 2012. 25/06/2012 13:50:00 Είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα και τα Statement of Results των εξετάσεων FCE for Schools May 2012. 22/06/2012 14:00:00 Είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα και τα Statement of Results των εξετάσεων KET for Schools και PET for Schools May 2012. 13/06/2012 15:00:00 Είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα των εξετάσεων CAE May 2012