Δείτε τα αποτελέσματα του TOEIC της Ελληνοαμερικανικής Ενωσης

Πατήστε αυτόν τον σύνδεσμο για το TOEIC ( θα χρειατείτε τον κωδικό σας και την ημερομηνία γεννησης

Για τα υπόλοιπα πτυχία της Ελληνοαμερικανικής Ενωσης πατήστε αυτόν τον σύνδεσμο ( Ιδιοκτητες και αυτόνομοι υποψήφιοι