Οι εξετάσεις Pearson Test of English General (formerly known as London Tests of English, LTE), awarded by Edexcel, διεξάγονται πανελλήνια από την Ομοσπονδία μας δύο φορές τον χρόνο (Μάιο και Δεκέμβριο) στα επίπεδα μέτριας γνώσης, καλής γνώσης, πολύ καλής γνώσης και άριστης γνώσης.

Για να δηλώσετε συμμετοχή, παρακαλώ επιλέξτε το αντίστοιχο έγγραφο από τα παρακάτω, εκτυπώστε το και συμπληρώστε τις πληροφορίες που σας ζητούνται.
Προσκομίστε το παραπάνω έντυπο συμμετοχής συμπληρωμένο μαζί με το αποδεικτικό κατάθεσης των εξετάστρων και το αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας υποψηφίου στον Σύλλογο της περιοχής σας.

Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Σύλλογο της περιοχής σας.

Σημειώστε ότι σε πολλούς Συλλόγους Palso, τα Κ.Ξ.Γ. έχουν τη δυνατότητα online εγγραφής στις εξετάσεις.

Συνδεθείτε με το σύστημα on-line εγγραφών & αποτελεσμάτων εξετάσεων Edexcel & Laas εισάγοντας τα στοιχεία σας στη φόρμα

Παρακαλούμε κάντε κλικ για να διαβάσετε:

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στις εξετάσεις EDXEXCEL

Παρακαλούμε κάντε κλικ για να διαβάσετε:

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στις εξετάσεις LAAS

PALSO.GR