Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας με το Cambridge ESOL. Με τη συμφωνία, το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων ιδρύει αυτόνομο, ανοικτό εξεταστικό κέντρο το οποίο διεξάγει τις εξετάσεις του Cambridge ESOL στην Ελλάδα.

Το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων — ο μοναδικός φορέας διεξαγωγής εξετάσεων στην Ελλάδα με πιστοποίηση ISO — θα συνεισφέρει σε αυτή την πρωτοβουλία με την ίδια αυστηρή αφοσίωση στην εξεταστική ακεραιότητα και τις ίδιες υπηρεσίες προς υποψήφιους και καθηγητές που η ξενόγλωσση εκπαιδευτική κοινότητα αναγνωρίζει στην Ελληνοαμερικανική Ένωση από το 1957.

Οι πρώτες εξετάσεις του Cambridge ESOL που διοργανώνει στην Ελλάδα η Ελληνοαμερικανική Ένωση θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

Posted Image

Ημερομηνίες Εξετάσεων Χειμερινής Περιόδου CAMBRIDGE ( Πατήστε εδώ για όλες τις λεπτομέρειες )