Το Educational Testing Service (ETS) έχει διαθέσει ένα ολοκληρωμένο Practice Test για την εξέταση του TOEFL® Junior™. Το τεστ είναι τώρα διαθέσιμο μέσω της πλατφόρμας Orfeas της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Το Educational Testing Service (ETS) έχει αναπτύξει το TOEFL® Junior™ τεστ για τις ανάγκες εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας σε μαθητές 11-15 χρονών. Το τεστ είναι σχεδιασμένο για να αξιολογήσει την κατανόηση προφορικού λόγου, γλωσσικούς τύπους και σημασίες και την κατανόηση γραπτού λόγου. Το τεστ δίνει στα σχολεία, τους καθηγητές, τους γονείς και τους μαθητές ένα αντικειμενικό μέσο αξιολόγησης της προόδου τους στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας.