Εξετάσεις Pearson Test of English General:ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


REQUEST FORM FOR SPECIAL ARRANGEMENTS (PTE GENERAL EXAMS)

Εξετάσεις PTE General & LAAS έτους 2013.

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

25-26 Μαΐου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ PTE G Μαΐου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ LAAS Μαΐου 2013

21 Δεκεμβρίου 2013

P.T.E Practice Tests - Tips

PTE General - Practice tests - Resources

Διαδικασίες Συμμετοχής στις εξετάσεις EDEXCEL - LAAS