Οι γραπτές εξετάσεις και του CaMLA θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

EξέτασηΗμερομηνίαEξέταστραΠερίοδος εγγραφών
ECCE20 Μαΐου 2017160 €1/2/2017 – 28/2/2017
ECPE21 Μαΐου 2017180 €1/2/2017 – 28/2/2017

ECCE / ECPE Examination Schedule

We would like to inform you that the written section of the CaMLA ECCE and ECPE examinations will be conducted as follows:

Examination

Date

Exam Fees

Registration Period

ECCEMay 20, 2017 160 € 1/2/2017 - 28/2/2017
ECPEMay 21, 2017180 € 1/2/2017 - 28/2/2017


For more information, please contact the Hellenic American Union Center for Examinations and Certifications.