Το ενημερώνει τους υποψηφίους για τις διαδικασίες εγγραφών στα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για τα επίπεδα περιόδου Μαίου 2017 για ιδιοκτήτες ΚΞΓ και για ανεξάρτητους υποψηφίους ως ακολούθως:

1. Για Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Οδηγίες συμπλήρωσης Αιτήσεων - Download

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ESB ΜΑΙΟΣ 2017

Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

Γραπτές Εξετάσεις Κυριακή, 28 Μαΐου

B1 14.00-16.00 C1 10.00-12.40

B2 10.00-12.30 C2 14.00-17.00

Προφορικές Εξετάσεις Θα ανακοινωθούν σύντομα.

Β. ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ:

Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ανεξάρτητοι υποψήφιοι

Β1 80€ 90€

Β2 145€ 155€

C1 145€ 155€

C2 175€ 185€

Εκπτωτικά πακέτα:

B1-B2 200€ (αντί για 225€) 220€ (αντί για 245€)

C1-C2 280€ (αντί για 320€) 300€ (αντί για 340€)

Νέα εκπτωτικά πακέτα 2017

B2-Cambridge FCE fs 240€ (αντί για 305€)
C2-Cambridge CPE 270€ (αντί για 355€)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου έως Παρασκευή, 17 Μαρτίου

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΡΩΝ:

Κατάθεση εξετάστρων μόνο στους παρακάτω λογαριασμούς:

  • ALPHA BANK 4 1 5 . 0 0 2 0 0 2 0 0 1 3 9 5

IBAN GR22-0140-4150-4150-0200-2001-395

  • EUROBANK 0 0 2 6 . 0 4 1 8 . 5 8 . 0 2 0 0 0 0 8 4 4 5

IBAN GR79-0260-4180-0005-8020-0008-445

  • ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5 0 2 9. 0 0 0 3 5 0. 5 4 7

IBAN GR33-0172-0290-0050-2900-0350-547

Παρακαλούμε να γίνει μια συγκεντρωτική κατάθεση (ένα ποσό) για όλους τους υποψηφίους ESB. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραρτήματα και θελήσετε να χωρίσετε τους υποψηφίους σας σε δύο ή τρεις περιοχές, τότε και οι τραπεζικές καταθέσεις θα πρέπει να είναι αντίστοιχες.

Ζητήστε από τον υπάλληλο της τράπεζας δύο αντίγραφα. Το ένα θα κατατεθεί μαζί με τις καταστάσεις υποψηφίων σαν απόδειξη πληρωμής των εξετάστρων και το άλλο θα το κρατήσετε σαν αποδεικτικό στοιχείο. Παρακαλούμε στο πάνω μέρος της απόδειξης να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη Κέντρου Ξ. Γ. με κεφαλαία γράμματα.

Επίσης, μπορείτε, αφού καταθέσετε τα χρήματα σε οποιοδήποτε υποκατάστημα από τις παραπάνω τράπεζες, σύμφωνα με τις οδηγίες, να προσέλθετε στον Σύνδεσμο όπου θα συμπληρώσετε τα υπόλοιπα έντυπα.

Τόπος εγγραφών: Γραμματεία Συνδέσμου (9.00-14.00) (Ακαδημίας 98-100, Αθήνα-10677)

Πληροφορίες: κ. Πόπη Ιωάννου (210-3830752)

Κατεβάστε εδώ τις οδηγίες συμπλήρωσης Αιτήσεων

Κατεβάστε εδώ τις Αιτήσεις ESB

Κατεβάστε εδώ θέματα εξετάσεων ESB

2. Για Ανεξάρτητους Υποψηφίους

Οδηγίες συμπλήρωσης Αιτήσεων - Download

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ESB ΜΑΙΟΣ 2017 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

Γραπτές Εξετάσεις Κυριακή, 28 Μαΐου

B1 14.00-16.00 C1 10.00-12.40

B2 10.00-12.30 C2 14.00-17.00

Προφορικές Εξετάσεις Θα ανακοινωθούν σύντομα.

Β. ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ:

Ανεξάρτητοι υποψήφιοι

Β1 90€

Β2 155€

C1 155€

C2 185€

Εκπτωτικά B1-B2 220€ (αντί για 245€)

πακέτα: C1-C2 300€ (αντί για 340€)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου έως Παρασκευή, 17 Μαρτίου

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΡΩΝ:

Κατάθεση εξετάστρων μόνο στους παρακάτω λογαριασμούς:

  • ALPHA BANK 4 1 5. 0 0 2 0 0 2 0 0 1 3 9 5

IBAN GR22-0140-4150-4150-0200-2001-395

  • EUROBANK 0 0 2 6. 0 4 1 8. 5 8. 0 2 0 0 0 0 8 4 4 5

IBAN GR79-0260-4180-0005-8020-0008-445

  • ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5 0 2 9. 0 0 0 3 5 0. 5 4 7

IBAN GR33-0172-0290-0050-2900-0350-547

Ζητήστε από τον υπάλληλο της τράπεζας δύο αντίγραφα. Το ένα θα κατατεθεί μαζί με την αίτηση του υποψηφίου σαν απόδειξη πληρωμής των εξετάστρων και το άλλο θα το κρατήσετε σαν αποδεικτικό στοιχείο. Παρακαλούμε στο πάνω μέρος της απόδειξης να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου με κεφαλαία γράμματα.

Επίσης, μπορείτε, αφού καταθέσετε τα χρήματα σε οποιοδήποτε υποκατάστημα από τις παραπάνω τράπεζες, σύμφωνα με τις οδηγίες, να προσέλθετε στον Σύνδεσμο όπου θα συμπληρώσετε τα υπόλοιπα έντυπα.

Τόπος εγγραφών: Γραμματεία Συνδέσμου (9.00-14.00) (Ακαδημίας 98-100, Αθήνα-10677)

Πληροφορίες: κ. Πόπη Ιωάννου (210-3830752)

Κατεβάστε εδώ τις οδηγίες συμπλήρωσης Αιτήσεων

Κατεβάστε εδώ τις Αιτήσεις ESB

Κατεβάστε εδώ θέματα εξετάσεων ESB

Εξετάσεις Γλωσσομάθειας ESB: Τι πρέπει να ξέρετε

Κανονισμός του ΕΛΟΤ για μετατροπή ελληνικών ονομάτων με λατινικούς χαρακτήρες - Download