Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στις εξετάσεις

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΟΤ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΝΕΟ! ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ NOCN ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 με παράταση ως 25/10/2017

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ON-LINE ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΞΓ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ NOCN

Εξετάσεις NOCN:

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

REQUEST FORM FOR SPECIAL ARRANGEMENTS (NOCN EXAMS)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ NOCN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ NOCN

Εξετάσεις LAAS:

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ LAAS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ LAAS

LISTENING ENGLISH A1

LISTENING ENGLISH A2

LISTENING FRANCAIS A2

LISTENING ITALIANO A2

LISTENING ITALIANO B1

LISTENING DEUTSCH A2

LISTENING DEUTSCH B1

FIRST STEP SAMPLE TEST

FIRST STEP SYLLABUS