Σας ενημερώνουμε ότι η περίοδος εγγραφών για την εξεταστική Δεκεμβρίου 2017 παρατείνεται μέχρι και την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017. Καλή Επιτυχία!