Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στις εξετάσεις
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΝΕΑ! (με παράταση) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ NOCN ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ημερομηνία, προθεσμία υποβολής αιτήσεων, εξέταστρα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ON-LINE ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΞΓ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ + ΈΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ α) ΑΝΗΛΙΚΩΝ και β) ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ NOCN